OFFERTE       BEL MIJ

Disclaimer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   * de eigenaar: Computerservice Epe;
   * gebruik(en): alle denkbare handelingen;
   * u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
   * de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.
Computerservice Epe behouden ons alle rechten voor
Desktop website ontwerp

Non-responsive website

Responsive website ontwerp

Responsive website

Mobiele website

Mobiele website

Webshops

Webwinkel